Nyheter

6 jul 2017
Föl

24 maj 2017
Unghästtest

21 aug 2016
Kvalitetsbedömning 2016

22 maj 2016
3-årstest

sto med föl

Fölbedömning och exteriörbedömning av ston

6 jul 2017 Föl, Bedömningar

Fölbedömning för SWB-hästar äger rum varje sensommar, vanligast i slutet av augusti. I samband med fölbedömning finns också möjlighet att få sitt avelssto stambokfört. Finns det utrymme och intresse kan även unghästpremiering arrangeras.

Fölbedömning

Datum för fölbedömning 2017 är den 2 september.

Plats: Lilleruds Naturbruksgymnasium, väster om Karlstad

Proposition Prel. startlista Resultat gång.föl Resultat hoppföl  

 För deltagande med häst krävs att hästens ägare är medlem i ASVH samt valfri regional avelsförening

Fölbedömning är en officiell bedömning men ej avelsvärderande.

Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser.