Nyheter

6 jul 2017
Föl

24 maj 2017
Unghästtest

21 aug 2016
Kvalitetsbedömning 2016

22 maj 2016
3-årstest

Bli medlem

24 nov 2012 Medlem, Information

Det finns två olika medlemskap i Wermlands Hästavelsförening:

  • För Dig som vill deltaga med varmblodig ridhäst i ASVHs olika bedömningar (3-årtest, kvalietetsbedömning, fölbedömning mm) krävs medelmskap även i ASVH centralt och Du betalar din medlemsvgift till WHF via ASVH samtidigt som du betalar avgiften för medlemskap i ASVH. Dvs medlemsavgiften för ASVH + 200 kr för WHF. Se mer information på www.asvh.se.
  • Medlemskap för de som ej vill vara med i ASVH löses genom att betala in avgiften, 200 kr, på bankgiro 410-4550

OBS! För ungdom till och med 25 år är medlemsavgiften i WHF 100 kr.